Teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

Read Time:2 Minute, 22 Second
Teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

Teşrik tekbiri nedir, ne vakit başlar soruları ve araştırmaları şu günlerde arttı. Söz manası yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak …

Teşrik tekbiri nedir, ne vakit başlar soruları ve araştırmaları şu günlerde arttı. Söz manası yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak olan teşrik tekbiri Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine nazaran farklılık gösterir.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Kurban bayramının son üç gününü içerisine alan vakit dilimine ve zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazların gerisinden söylenen teşrik tekbirleri, zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların gerisinden özel lafızlarla tekbir getirmek demektir…

TEŞRİK TEKBİRİ NE VAKIT GETİRİLİR?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın 4. günü ikindi namazına dek, ikindi namazı da dâhil farz namazlarının akabinde teşrik tekbirleri getirirmiş (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ SEFER GETİRİLİR?

Hanefîlerde benimsenen görüşe nazaran arefe günü sabah namazından Kurban bayramın 4. günü ikindi namazına dek 23 vakit, her farzın gerisinden teşrik tekbiri getirmek, bayan erkek her Müslümana vacip olmuştur. Teşrik günlerinde kazaya bırakılan namaz birebir günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilmesi uygundur. Teşrik günleri çıkılmasının akabinde kaza edilmeleri durumunda ise tekbir getirilmeye gerek olmaz. Namaz kaza edilmediği surece tekbirler kaza edilmesine gerek yoktur (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine nazaran ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Fakihler ilgili âyet ve hadisler ile sahâbe görüş ve uygulamalarına bakarak, teşrîk tekbirlerinin kararını, lafzını, başlangıç ve bitiş vakitlerini belirlemeye çalışır.

Hanbelî, Hanefî, Zeydî ve Zâhirî mezheplerine nazaran teşrîk tekbirleri ‘Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd’ biçimindedir. Kimi kaynaklarda bu lafızlar Hazreti İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıyeten bk. es-Sâffât 37/100-110).

Şâfiî ve Mâlik teşrîk tekbirlerinin 3 sefer ‘Allāhüekber’ diyerek yerine getirileceğini söz ederken, sonraki vakit Mâlikî ve Şâfiî fakihleri, başka mezhepler tarafından belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görür.

Şâfiîler bunların dışında buna, ‘Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ’ lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, gerisinden da, ‘Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber’ tabirlerinin katılmasının müstehap olduğunu söz etmişlerdir (Şirbînî, I, 315).

Osmanlı bestekârı Buhârîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin teşrîk tekbiri için yaptığı segâh makamındaki beste İslâm âleminde geniş kabul görmüştür. Teşrîk tekbirleri Şâfiîler, Hanbelîler ve Zeydîler ile birtakım Hanefî âlimlerine nazaran sünnet, Hanefîler’e nazaran vâcip, Mâlikîler ve Zâhirîler’e nazaran mendup, Ca‘ferîler’e nazaran müstehaptır. Fakihler, arefe gününden önce ve Kurban bayramının 4. gününden sonra tekbir alınmayacağı ve cemaatle kılınan farz namazların akabinde tekbir alınması gerektiği konusunda görüşmüşlerdir.

ADETLİYKEN TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Bayanlar, adetliyken namaz kılmadığı için teşrik tekbiri de getiremez…

Karar

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort gaziantep escort bayan escort gaziantep muhafazakar villa kullanıcı yorumları kullananlar