KADEM’den 16 maddelik İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Read Time:3 Minute, 2 Second
KADEM’den 16 maddelik İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Idare takımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da bulunduğu Kadın ve Demokrasi Derneği&#39 …

Idare takımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da bulunduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) yapılan 16 husustan oluşan açıklamada, İstanbul Kontratının hedefine, kapsamına,  kadın cinayetleri ile İstanbul Mukavelesi ortasındaki ilgiye yer verildi, İstanbul Sözleşmesi'ne getirilen tenkitlere yanıt verildi. 

Açıklamada, İstanbul Kontratı, bayanlara yönelik her çeşit şiddete karşı türel çerçevede ayrıntılı bir müdafaa sağlayan birinci milletlerarası evrak olarak nitelendirildi. 

“TÜRKİYE MUKAVELEYI İMZALAYAN BIRINCI ÜLKE”

Türkiye mukaveleyi onaylayan birinci ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada “İstanbul Sözleşmesi’nde, mukaveleyi parlamentolarından geçirmiş hükümetlerin bayana yönelik şiddet ve aile içi şiddetin her çeşidiyle gayret etmek için bir dizi kapsamlı önlem alması istenmektedir. Kontratın her bir hususunda şiddet hareketlerinin meydana gelmesinin önlenmesi, mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin adalet önüne çıkartılması amaçlanmaktadır. Mukavele, örneğin aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz ve ruhsal şiddet üzere, bayana yönelik farklı şiddet cinslerinin cürüm olarak kabul edilmesini ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini gerekli kılmaktadır” tabirlerine yer verildi.

“DÜZENLEMEDEN FAYDALANACAK OLANLAR MAĞDURLARDIR”

Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 Kanunu ile bayanların kanunları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri tarafındaki tezlere ait “Bahsedilen iki düzenleme de yalnızca bayanları kapsamına almaz. Erkekler de dahil tüm aile fertleri -özellikle çocuklar- bu düzenlemelerin müdafaa kapsamına dâhildir ve bu durum hem İstanbul Kontratı hem de 6284 sayılı kanun metinlerinde açıkça belirtilmiştir. Düzenlemelerden faydalanabilecek olanlar bayanlar değil, bayan ya da erkek fark etmeksizin ‘mağdur’lardır” denildi.

Kontratın yalnızca bayanlar değil, erkekler, çocuklar ve yaşlılar dâhil olmak üzere, aile içi şiddetin tüm mağdurlarını kapsadığına dikkat çekilen açıklamada mukavelenin üçüncü bir cins oluşturmaya ya da LGBT eğilimlerini hukuk normu olarak belirlemeye yahut teşvik etmeye yönelik rastgele bir karar taşımadığı söz edildi.

İstanbul Mukavelesiyle ilgili ailenin yatak odasına kadar karışılıp “kocaları tecavüzcü” duyuru ettiği biçimindeki savlara da yer verilen açıklamada “Evlendiklerinde eşler birbirlerinin himayesinde sevgi ve inanç içerisinde yaşayacaklarını düşünürler ki bu tam olarak bu türlü olmalıdır. 'Koca tecavüzü' denilen durum olağan, sağlıklı bağlar değil, insan onuruna da İslam bedel yargılarına da zıt biçimde yaşanan zorbalıklardır. Bu çeşit zorbalıklara maruz kalan bir insanın yaşadığı şiddetten kurtulması için imkân sağlamak ailelerin yatak odasına karışmak değil, İslami öğretideki karşılığıyla mazluma yardım etmek olarak nitelenmelidir” denildi.

Açıklamada 6284 Kanunu aileyi yıkan bir kanun olduğu tartışmalarına ait de “Kanun, meskenlerinde risk altında olan – ne yazık ki en sık rastlanan şiddet çeşidi olan – aile yakınları yahut eşleri tarafından tehdit edilen mağdurların güvenliğini sağlamalarını gerekli kılmaktadır. Şiddet insanlık dışı bir olgu olup aile birliğine en çok ziyanı veren durumdur. Daima şiddetin uygulandığı bir meskende aslında sağlıklı bir aile birliğinden bahsedilemez. Birbirine saygılı, sevgi ve muhabbetin olduğu bireylerden müteşekkil aileler kanun kapsamında değildir. Esasen bahse bahis önlemler de şiddet ortaya çıktığında ilgilisinin talebiyle alınabilecek kollayıcı yahut önleyici önlemlerdir. Gereksinim duyulmadıkça hiçbir kontrat, kanun metni yahut önlem ailenin mahremiyetine müdahale etmeyi gerektirmez” cümlelerine yer verildi.

“HEDEFLENEN EŞİTLİK DEĞİL, FIRSAT EŞİTLİĞİDİR”

Kontratta yer alan “Toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramı ismi altında cinsiyet rollerine savaş açan, bayanı erkekleştirme, erkeği kadınlaştırma siyasetleri mı uygulandığı tartışmalarına ait ise “Toplumsal Cinsiyet, eşcinsellik ya da cinsiyetsizleştirme değildir. Biyolojik cinsiyetin inkârı yahut yok sayılması manasına da gelmez. Toplumsal cinsiyet kavramı; bayan ve erkeğe kültürlerin, toplumların yüklediği rol ve misyonları söz etmek için kullanılır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ise bayan ve erkeğe eşit fırsat verilmesi manasına gelir. Öbür bir söz ile bu ibare ile üçüncü bir cinsiyet kastedilmez. Bilindiği üzere toplumda bayana ve erkeğe yüklenen rol ve vazifelerin dağılımı her vakit adil ve insan onuruna yakışır biçimde cereyan etmeyebilir. Kelam konusu rollerin bayan yahut erkek açısından mağduriyet oluşturduğu anda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı devreye girer ve adaleti sağlamaya çalışır. Burada hedeflenen külli bir eşitlik değil, adaletsizlikleri ortadan kaldıracak bir fırsat eşitliğidir. Nihayetinde her ülke bu gayeye matuf siyasetleri kendi belirler” denildi. 

Karar

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort gaziantep escort bayan escort gaziantep muhafazakar villa kullanıcı yorumları kullananlar